• Öppet idag 12–17
Titus Kaphar, Portrait in Tar, 2016
Luis Camnitzer, Memorial, 2009, detail
Nidhal Chamekh, Trois Poses de Fadhel Sassi, 2016
Indrė Šerpytytė, Pedestal, Girls, 2016
Iman Issa, Material, 2010-12
Kiluanji Kia Henda, Under the Silent Eye of Lenin, 2017

Memory Matters

I augusti 2017 uppstod våldsamma sammandrabbningar i Charlottesville, Virginia, när högerextrema grupper protesterade mot att staden fattat beslut om att montera ner en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee. Händelserna satte igång en stor debatt om framtiden för de amerikanska sydstatsmonumenten. Ett drygt år efter motsättningarna i Charlottesville och de omfattande debatter dessa utlöste presenterar Skissernas Museum Memory Matters. Detta är en utställning som handlar om kollektiva minnen – minnen som till skillnad från de individuella delas av många människor, en hel grupp eller ett samhälle. Kollektiva minnen är ofta en yttring för hur en grupp i maktställning har valt att berätta om och ge uttryck för kulturella och historiska skeenden, som i officiella minnesmärken och monument. Men kollektiva minnen, liksom monumenten som manifesterar dem, är ofta omtvistade. I konsten finns möjlighet att ge alternativa perspektiv på historien och uttrycka minnen som tystats eller förträngts.

Utställningen visar verk i skiftande konstnärliga uttryck från de senaste tio åren av konstnärer från flera delar av världen. Gemensamt för konstnärerna är att de alla på olika sätt förhåller sig till historieskrivande och minneskultur. Verken står i dialog med samtida sociala och politiska händelser och med de sammanhang konstnärerna verkar i – från tystnaden efter diktaturen i Uruguay eller Sovjet-tiden i Litauen till maktspråk i det efterkoloniala Angola och Sydafrika. Några av konstnärerna omvandlar och omtolkar traditionella minnesuttryck som statyer och byster för att kommentera, problematisera och ibland undergräva den officiella historien. Andra skapar nya berättelser genom att ifrågasätta tidigare vedertagna historier eller genom att belysa de omständigheter som bidrar till att forma kollektiva minnen. Några av verken blir inofficiella minnesmärken för människor och skeenden där sådana tidigare saknats – minnesmärken som i motstånd mot glömska, förträngning eller aktivt utraderande blir nya bärare av kollektiva minnen. I stället för de offentliga rummens beställda och officiella monument och minnesmärken blir museet och utställningssammanhanget den plats där kollektiva minnen förmedlas.

Utställningstitelns mångtydighet, där ordet matter på engelska har olika betydelser som både verb (att vara av betydelse, spela roll) och substantiv (materia, substans, ämne), vittnar om vikten av att ständigt diskutera minneskultur och konstruktionen av kollektiva minnen – ämnet berör oss alla, inte minst konstnärer. Samtidigt antyder titeln hur minnen inte bara är immateriella utan även ges fysiska uttryck såsom monument i offentliga rum eller som konstverken i den här utställningen.

I utställningen deltar Luis Camnitzer (f. 1937 i Tyskland, uppvuxen i Uruguay, verksam i New York, NY), Aslı Çavuşoğlu (f. 1982 i Turkiet, verksam i Istanbul och Torino), Nidhal Chamekh (f. 1985 i Tunisien, verksam i Tunis och Paris), Haroon Gunn-Salie (f. 1989 i Sydafrika, verksam i Kapstaden och Johannesburg), Iman Issa (f. 1979 i Egypten, verksam i Berlin och New York, NY), Titus Kaphar (f. 1976 i USA, verksam i Brooklyn, NY, och i New Haven, CT), Kiluanji Kia Henda (f. 1979 i Angola, verksam i Luanda), Ahmet Öğüt (f. 1981 i Turkiet, verksam i Berlin och Amsterdam) och Indrė Šerpytytė (f. 1984 i Litauen, verksam i London).

Program Memory Matters:

Guidade visningar
Torsdagar 18.00: 17 och 31 januari, 21 februari
Söndagar 13.00: 10 och 24 februari
Torsdagen 7 februari, 18.00: Specialvisningen med Patrick Amsellem
10 min. introduktion till utställningen varje tisdag till fredag 13.15

Ulf Zander – Historia och konst: bruks-, kultur- och maktperspektiv
Torsdag 18/10 kl. 19.00
Såväl konst som historia kan tas i bruk för skilda syften. Makthavare hänvisar med förkärlek till gångna tider för att legitimera och rationalisera sin politik. De tar gärna konkreta bilder till sin hjälp för att inskärpa sina budskap. Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet.

Jeannette Ehlers 
Torsdag 6/12 kl. 19.00
Dansk-karibiska konstnären Jeannette Ehlers föreläser om sitt konstnärskap och om monumentet I am Queen Mary som avtäcktes i Köpenhamn tidigare i år. I am Queen Mary, skapad i samarbete med konstnären La Vaughn Belle, är ett monument till minne av följderna av Danmarks kolonisering av nuvarande US Virgin Islands och de människor som drabbades. 

Panelsamtal: Makt, minne och glömska – konsten och historieskrivningen
Torsdag 13/1 18.30–20.00

Med Patrick Amsellem, museichef och curator för utställningen, Rebecka Katz Thor, skribent och konstkritiker, som 2018 disputerade på Södertörns högskola med avhandlingen Beyond the Witness – The testimony of images and Holocaust representations samt Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet, och Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet, som båda i sin forskning ofta berört frågor kring minneskultur och historieskrivande.

Konstnärsresidens: Haroon Gunn-Salie
Februari – mars 2019
Den sydafrikanske konstnären Haroon Gunn-Salie blir museets artist in residence under utställningens sista månader och kommer att delta i museets publika programverksamhet.

Memory Matters i pressen: 

  • ”Formeksperimenter med mindesmærker” av Ditte Vilstrup Holm, kunsten.nu, 16 januari 2019. Läs recension här.
  • ”Monument över en dold historia”, av Anna Nittve, Svenska Dagbladet, 13 januari 2019. Läs recension här.
  • ”Memory Matters på Skissernas Museum” av Johanna Theander, Konsten.net, 12 december, 2018. Läs recension här.
  • ”Monument som kollektivt minne” av Britte Montigny, Skånska Dagbladet, 7 december, 2018. Läs recension här.
  • ”Drabbande minneskonst om kollektiva trauman” av Julia Svensson, Dagens Nyheter, 11 november 2018. Läs recension här. 
  • ”Den andra sidan av historien” av Linda Fagerström, Sydsvenska Dagbladet, 7 oktober 2018. Läs recension här.

Ladda ner utställningskatalogen här.

Utställningen har genomförts med generöst bidrag från Pia Althin, Ulf och Annika Andersson, Eva Eksandh, Caroline och Paul Sverdrup samt Carl Westin.