• Öppet idag 11–17
SEP-KAMVAR-BOUNDARIES.jpeg

Sep Kamvar: Boundaries

Sedan grundandet 1934 är Skissernas Museums fokus den konstnärliga processen och konst i det offentliga rummet. Med Sep Kamvars utställning Boundaries undersöker museet en utvidgad förståelse av den offentliga sfären i vår tid och hur en definition av det offentliga rummet bör omfatta även det virtuella rummet. Användandet av sociala medier suddar idag ut gränserna mellan det offentliga och det privata. På sociala nätverk och bloggar, tillgängliga för allt fler människor utanför den traditionella kretsen av familj och vänner, är sammanblandningen av tidigare mer eller mindre åtskilda sfärer numera vanlig. Utställningen utforskar gränserna mellan konst och teknologi, fantasi och verklighet, betraktaren och den betraktade. Varje projekt är ett samarbete mellan konstnären och museibesökarna och verken existerar på museet samtidigt som de finns på Lunds gator och på nätet. Sep Kamvar är konstnär, datavetare och professor på MIT Media Lab. Med en bakgrund i beräkningsmatematik har han utvecklat sin banbrytande forskning kring det som kallas social computing och data mining (i skärningspunkten mellan mänskligt beteende, datorsystem och statistik) till konstnärliga projekt som på ett estetiskt och lekfullt sätt uttrycker mänskliga känslor.

Välkommen att interagera med verken!

www.wefeelfine.org
www.iwantyoutowantme.org

Snowdrops är ett interaktivt landskapsverk som utförs av museets besökare. De hundra första deltagarna får en instruktion att plantera en snödroppslök på en plats i Lund som är betydelsefull för dem. Därefter ombeds de skicka en kort berättelse om platsen och ett fotografi på sig själv till hello@snowdrops.cc. Följande medverkande läser berättelserna på museets dator med avsikten att finna en historia och plats som tilltalar dem och planterar sedan en ny lök inom två meter från den ursprungliga. Resultatet blir snödroppskluster på platser runt om i Lund som betyder mycket för oss. De större klustren representerar berättelser som många i staden kan relatera till medan de mindre blir mer individuella meningsbärande markörer.

INSTRUKTION Ta en snödroppslök från korgen i utställningen och plantera den på en plats i Lund som betyder mycket för dig. Markera platsen med den medföljande pinnen. Ta ett foto på dig själv, håll kameran vertikalt så att ditt ansikte hamnar i den övre delen av bilden. Skicka bilden till hello@snowdrops.cc och berätta varför platsen är betydelsefull för dig. I ämnesfältet beskriver du tydligt platsen där du planterade löken.

Tack till Lunds kommun, Miljögården och Trädgårdsbutiken Flädie