TV: Henri Matisse, Madonna med barn, 1951, Fotograf: Emma Krantz/Skissernas Museum © Henri Matisse. Mitten överst: Sonia Delaunay och Henri Matisse i Sonias atelje, Fotograf: Okänd Mitten nederst: Hardy Strid, Frihet och kunskap, 1968, Fotograf: Kim Westerström/Skissernas Museum, © Hardy Strid. TH: Ivar Johnsson, Kvinna vid havet, 1934, Fotograf: Johan Persson/Skissernas Museum, © Ivar Johnsson. Bildupphovsrätt 2016

Skissernas Museum har en omfattande bildbank. Stora delar av vår samling är digitaliserad, dessutom finns historiska bilder samt dokumentation av våra tidigare utställningar och övriga verksamheter fram till nutid. Bilderna kan beställas i önskat format, avgift styrs av storlek och användningsområde. Kontakta Emma Krantz, emma.krantz@skissernasmuseum.lu.se eller +46 (0)46 222 72 84.

Bilder på konstverk skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Bilderna får inte beskäras eller på annat sätt förvanskas, varken i tryck eller webbpublicering. Bildtext och information om copyright måste alltid anges. Mer om upphovsrätt