• Öppet idag 12–17

Samlingen

Utlån

Skissernas Museum lånar kontinuerligt ut verk från samlingarna till utställningar på andra konstinstitutioner i Sverige och i utlandet. Om din institution är intresserad av att låna verk ur museets samlingar behöver vi din ansökan senast sex månader innan utställningens öppningsdatum.

Låneansökan

Låneansökan skickas som brev (ej endast e-post) till museichefen. Ansökan ska innehålla följande information:

  • Utställningsperiod och -titel
  • Låneperiod
  • Beskrivning av utställningskoncept och motivering till lånet
  • Förteckning över önskade konstverk, gärna med inventarienummer (adk-nummer)
  • Kontaktuppgifter

Mer information om lånekostnader och lånevillkor kontakta museets lånehandläggare. För att ett utlån ska beviljas måste den låntagande institutionen uppfylla Skissernas Museums lånevillkor. Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Kontakt lånehandläggare:

Ann Landgren Danielson, intendent

Tel 046-222 72 88 eller 070-633 73 64
ann.landgren@skissernasmuseum.lu.se

Malin Enarsson, intendent

Tel 046-222 72 87 eller 070-144 78 35
malin.enarsson@skissernasmuseum.lu.se