• Öppet idag 11–17

Samlingen

Om samlingen

Skisserna Museums samling består idag av ca 30 000 verk av både svenska och internationella konstnärer från det tidiga 1900-talet fram till vår tid.

Verken kan bestå av allt från en snabbt nedklottrad blyertsskiss eller centimetersmå skisser i kopparnät till fem meter höga gipsskulpturer och i vissa fall även färdiga verk. Sedan museet grundades 1934 har konstnärer skänkt eller sålt skisser till museet och museet förvärvar också aktivt ny konst för att samlingen ska visa representativa och aktuella exempel på den samtida offentliga konsten. Samlingen växer ständigt.

Stora delar av vår samling är digitaliserad.

Här kan du utforska samlingen.

Museet har också ett bild- och klipparkiv, vilket består av ca 150 000 artiklar som berör offentlig konst från svenska och internationella dagstidningar och tidskrifter från 1930-talet fram till idag. Här finns även konstnärers projektbeskrivningar samt dokumentära fotografier över konstverkens tillkomst. 

Lunds universitets konstsamling

Som en del av Lunds universitet så förvaltar Skissernas Museum även Lunds universitets konstsamling. Konstsamlingen är lika gammal som universitetet självt och vittnar om idéer, händelser och personer som kommit och gått genom åren. Det var dock först på 1860-talet som den kom att formaliseras, till en början i samarbete med Akademiska Föreningen.

Konstsamlingen består av runt 2500 verk från 1400-talet och fram till idag. Här finns en omfattande grafiksamling som grundlades av universitetets ritmästare som från 1722 fram till tidigt 1900-tal använde grafiken i undervisningssyfte – för att studera, kopiera och lära. Här finns även hundratals porträtt av professorer och rektorer som verkat inom universitetet och av regenter, präster och vetenskapsmän.

Tillsammans tecknar de en bild av universitetets historia; samlingen avspeglar lärosätets organisation och styrning, maktrelationer och estetiska värderingar genom tiderna. En betydande del av samlingen har tillkommit genom donationer från privata konstsamlare.

Foto: Johan Persson

För mer information eller frågor om Lunds universitets konstsamling kontakta
Alexandra Altmark alexandra.altmark@skissernasmuseum.lu.se