• Öppet idag 11–17

Samlingen

Familj

Familjerelationer präglar de flesta av oss genom hela livet. Som barn till föräldrar och föräldrar till barn. Även den okonventionella familjen eller avsaknaden av en familj formar oss. Hur har bilden av familjen sett ut i konsten?

Queerperspektiv

Normer kring genus och sexualitet har sett olika ut under historiens gång och på olika platser. Vi hittar queera berättelser i museets samling genom att leta efter queera motiv i konsten, icke-straighta konstnärer och homosexuellas mötesplatser i offentligheten.

Konst och scen

Bildkonstnärer engageras ofta i teaterns värld för scenografi och kostymer. Dessutom är teatrar och operahus ofta imponerande byggnader där konstnärer har anlitats för utsmyckningarna.

Rymden

I rymden utspelar sig mytologiska gudaberättelser och otaliga sci-fi-äventyr. Skissernas i vår samling visar att rymdens mysterier tar många olika uttryck i konsten.

Personmonument och porträtt

Förr var porträtt något exklusivt reserverat för högre samhällsklasser. Idag kan vi själva ta oräkneliga selfies. Men det är fortfarande få förunnat att hedras med ett personmonument.

Vetenskap och forskning

I museets samling finns många exempel på konstnärer som på olika sätt förhållit sig till vetenskap och forskning i sitt konstnärskap och kreativa process.

Textilkonst

När det offentliga byggandet i Sverige tog ny fart under efterkrigstiden var det i en modernistisk stil med strama linjer i råa och obehandlade material. De hårda miljöerna krävde konstverk som kunde bidra med värme och mjukhet.

Teknik

Industrialisering och elektrifiering, nya transportsätt och digital teknik. Teknisk utveckling har förändrat människans villkor i grunden. Hur återspeglas det i konsten?