Sonia Delaunays verk Motor plockas ner inför ett utlån till Paris och London. Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

UTLÅN

Skissernas Museum lånar kontinuerligt ut verk från samlingarna till utställningar på andra konstinstitutioner i Sverige och i utlandet. Om din institution är intresserad av att låna verk ur museets samlingar behöver vi din ansökan senast sex månader innan utställningens öppningsdatum.

LÅNEANSÖKAN

Låneansökan skickas som brev (ej endast e-post) till museichefen. Ansökan ska innehålla följande information:

  • Utställningsperiod och -titel
  • Låneperiod
  • Beskrivning av utställningskoncept och motivering till lånet
  • Förteckning över önskade konstverk, gärna med inventarienummer (adk-nummer)
  • Kontaktuppgifter

Mer information om lånekostnader etc finns samlad i Villkor för utlån från Skissernas Museums samlingar (pdf). För att ett utlån ska beviljas måste den låntagande institutionen uppfylla Skissernas Museums lånevillkor. Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.


Kontakt lånehandläggare

Ann Landgren Danielson, intendent

Tel 046-222 72 88 eller 070-633 73 64
ann.landgren@skissernasmuseum.lu.se

Malin Enarsson, intendent

Tel 046-222 72 87 eller 070-144 78 35
malin.enarsson@skissernasmuseum.lu.se