• Stängt

Utställningar

Tidigare

Memory Matters

Utställningen visar verk i skiftande konstnärliga uttryck från de senaste tio åren av konstnärer från flera delar av världen. Gemensamt för konstnärerna är att de alla på olika sätt förhåller sig till historieskrivande och minneskultur.

Gallerigången: Siri Aurdal / Eline Mugaas

Utställningen är en dialog mellan de norska konstnärerna Siri Aurdal (f. 1937) och Eline Mugaas (f. 1969). Med Aurdals experimentella och socialt engagerade skulpturer i fokus uppstår kring skisser, modeller och fotografier ett samtal över tid och rum.

Gallerigången: Jens Henricson, skisser till Measurement of time

I Measurement of time är ett tvärsnitt av en tallkvist uppförstorat 3 500 gånger och tryckt med digital teknik på byggnadens glasfasad. Från byggnadens utsida kan en betraktare se motivet i sin helhet med tallens märg, kärna, årsringar, hartskanaler och bark.

The Weather War – Bigert & Bergström

Sedan början av 1990-talet har Mats Bigert och Lars Bergström intresserat sig för extrema väderleksfenomen och klimatrelaterade frågor.

Andy Goldsworthy: Drawing a Line

Detta är den första utställningen i Skandinavien med den brittiske konstnären Andy Goldsworthy.

On the Thresholds of Knowledge

Under Lunds universitets 350-årsjubileum öppnas för första gången hela Kungshuset i Lund för allmänheten.

Swoon: Haven

Den amerikanska konstnären Swoon, vars egentliga namn är Caledonia Curry, började som gatukonstnär i industrikvarteren i Brooklyn och på Manhattan kring år 2000.

Andreas Eriksson: Work in Progress

Under två år har Andreas Eriksson arbetat med sin stora målning för huvudentrén till Nya Karolinska Solna.

Charlotte von Poehl: Patchworks

Liksom i ett lappverk kan det finnas stor variation mellan de olika delarna medan upprepningen av ett mönster ofta är ett kännetecknande drag.

Elding Oscarson

I utställningen visas arkitekturmodeller utförda av Elding Oscarson, arkitektkontoret som 2014 vann tävlingen om Skissernas Museums nya tillbyggnad med restaurang och foajé.

Arkitektskolan LTH: Modulating Light

”Modulating Light” var en fyra veckors designworkshop vid Arkitektskolan i Lund, Lunds universitet, i vilken studenterna har undersökt tekniker för att modellera ytor samt 3D-printa.

Skiftande Landskap

I utställningen Skiftande landskap visas nu för allmänheten för första gången på mycket länge ett urval verk ur Lunds universitets konstsamling från 1400-talet fram till vår tid.