• Stängt

Utställningar

Tidigare

Lina Selander

Lina Selander (f. 1973) är en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig bild.

Bernt Nyberg: Endangered Architecture

Utställningen om lundamodernisten Bernt Nybergs (1927–1978) hotade byggnader utgår från den amerikanske arkitekten Matthew Halls forskningsprojekt kring Nybergs banbrytande verksamhet.

Skissernas Museum 80 år!

I 80 år har den skapande processen och den offentliga konsten stått i fokus på Skissernas Museum.

Isaac Grünewald och Vera Nilsson

I samband med det pågående infrastrukturprojektet har skisser av Isaac Grünewald (1889-1946) och Vera Nilsson (1888-1979) tagits fram ur magasinen och ett urval av dessa visas nu under sommaren.

Per Wizén: Konstverkets födelse

Vid första anblicken kan Per Wizéns verk se ut som målningar eller fotografier av målningar, men hans produktion är betydligt mer komplex än vad det första mötet antyder.

Stan VanDerBeek: The Expanded Cinema

Stan VanDerBeek (1927–1984) är ett legendariskt namn i den experimentella filmens historia.

Sverige i FN – Konst och samtal i det globala rummet

I år invigdes det textila verket Dialogos i en av FN-högkvarterets mest kända salar: Sven Markelius ECOSOC-sal.

Rummets rymd

Här möts sexton avgångselever från masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö, som precis som Skissernas museum utgör en viktig del av Lunds universitet.

Imagine – Konst och process på Wanås

Utställningen firar Wanås 25-årsjubileum och omfattar ett urval verk som utförts sedan millennieskiftet.

ARCHITECTURAL MUTATIONS – Från Archigram till framtiden

Utställningen visar fantasieggande scenarier och dolda möjligheter för den framtida staden.

People, places, things

Verk som sällan eller aldrig tidigare ställts ut tas nu fram ur magasin och arkiv och visas i en experimentell utställning som pekar på museets egen process inför en utbyggnad och ett kommande förvandlingsarbete.

Sep Kamvar: Boundaries

Med Sep Kamvars utställning Boundaries undersöker museet en utvidgad förståelse av den offentliga sfären i vår tid och hur en definition av det offentliga rummet bör omfatta även det virtuella rummet.